În data de 22 iunie 2020, a fost publicată pe site-ul Companiei Naționale de Investiții (CNI) S.A. varianta actualizată a Ghidului de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS).

Actualizarea vine ca urmare a modificărilor aduse PNCIPS prin emiterea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 25/2001 privind înființarea CNI S.A., iar documentul poate fi consultat pe site-ul Companiei Naționale de Investiții, www.cni.ro, la secțiunea Proiecte/Documente Utile.

În cuprinsul noii variante a Ghidului de depunere sunt prezentate subprogramele din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, categoriile de lucrări care pot fi finanțate în cadrul fiecăruia dintre acestea și documentele care trebuie depuse în prima etapă de către potențialii beneficiari.

În urma depunerii unei solicitări de către potențialii beneficiari, cu respectarea prevederilor Ghidului de depunere, Compania Națională de Investiții introduce obiectivul pe lista-sinteză a subprogramului vizat, listă sinteză care se transmite spre aprobare către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA). Ulterior introducerii pe lista sinteză, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile pentru PNCIPS, reprezentanții CNI solicită beneficiarilor documentele necesare promovării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile normative ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea unui obiectiv de investiții în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social este asigurată, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile PNCIPS și numai după parcurgerea următoarelor etape: prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Investiții; prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al MLPDA; aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin emiterea ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației sau a hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, după caz, în conformitate cu prevederile legale ale Hotărârii de Guvern nr. 207/2020 din 18 martie 2020.

Având în vedere varianta nouă a Ghidului de depunere, precum și punerea la dispoziție pe site-ul CNI a modelului de solicitare la secțiunea Proiecte/Documente utile, model care poate fi descărcat și completat, se consideră că accesarea subprogramelor din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social este la îndemâna oricărei categorii de beneficiari.