foto: tehnopol-is.ro

Ieri, 13 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR)  2014 – 2020, din cadrul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a aprobat, prin ordin de ministru, relansarea Ghidului solicitantului, condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice, POR 2014 – 2020.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare deschiderii apelului de proiecte POR/2020/1/1.1.B./2 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Potențialii beneficiari au la dispoziție pentru pregătirea proiectelor o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea aplicațiilor se va face începând cu data de 13 iunie 2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13 august 2020, ora 12:00.

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1 https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau pe site-ul AMPOR www.inforegio.ro.