În cursul acestei săptămâni, au fost semnate două contracte de finanțare aferente unor proiecte de investiții prin intermediul cărora autoritățile locale din municipiul Oltenița, respectiv din orașul Mizil – în parteneriat cu Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, în calitate de beneficiare de fonduri nerambursabile, vor crește calitatea serviciilor medicale furnizate populației deservite de ambulatoriile integrate.

Aplicațiile sunt finanțate din Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Astfel, în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Oltenița” vor fi realizate lucrări de reabilitare termică, recompartimentare și amenajare a corpurilor A și B din instituția de sănătate călărășeană, unde funcționează Ambulatoriul integrat. Totodată, infrastructura va asigura căi adaptate de acces în secția medicală vizată de proiect, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații de depozitare sau de organizare a unui ghișeu de informații. Nu în ultimul rând, Ambulatoriul integrat va fi dotat cu echipamente tehnice performante care să determine o creștere semnificativă a calității serviciilor medicale furnizate, reducând pe această cale numărul de internări.

Pentru consolidarea serviciilor medicale furnizate de Ambulatoriului integrat, investițiile se ridică la o valoare totală de 10.249.389,39 de lei. Din această sumă, aproape 6,7 milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția din bugetul de stat este de aproximativ 2,7 milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 190 de mii de lei, diferența, de peste 720 de mii de lei reprezentând  valoarea cheltuielilor neeligibile. Perioada de implementare a proiectului este de 97 de luni, în intervalul 31 martie 2014 – 28 martie 2022.

Realizat în parteneriat de administrația locală, având calitatea de lider, cu Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, proiectul „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil, județul Prahova” propune două direcții de intervenții. Pe de o parte, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere ale  corpului de clădire C8 al Ambulatoriului integrat vor asigura condiții optime de desfășurare a activității medicale și de creare a unui flux medical eficient care va reduce timpul de așteptare al pacienților. Pe de altă parte, echipamentele tehnice performante ce vor intra în dotarea unității sanitare prahovene vor ridica standardele de calitate ale serviciilor medicale furnizate, diminuând totodată numărul internărilor, precum și numărul de redirecționări ale pacienților spre alte instituții de sănătate.

Cu o perioadă de implementare de 48 de luni, de la 17 septembrie 2018 până la 17 august 2022, aplicația are o valoare totală de 8.724.519,89 lei. Din aceștia, peste 5,5 milioane de lei este alocarea din FEDR, peste două milioane de lei constituie finanțarea din bugetul de stat, cu aproximativ 160 de mii de lei contribuie beneficiarul, iar peste 860 de mii de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 696 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,7 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.