A fost semnat Ordinul de începere a lucrărilor în cadrul proiectului privind crearea unui spațiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, a semnat, zilele trecute, procesul verbal de predare – primire a amplasamentului, respectiv Ordinul de începere a lucrărilor în cadrul

proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului”, finanţat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Bifăm astăzi o nouă etapă în procesul de modernizare reală a municipiului Călăraşi. După ce în urmă cu doar câteva zile am procedat la predarea amplasamentului în vederea demarării lucrărilor privind proiectul Promenada, astăzi am semnat procesul verbal de predare a amplasamentului, respectiv Ordinul de începere a lucrărilor în cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului sau Pietonalul, după cum îl cunoaştem cu toţii. Este un proiect

pe care-l gândim de multă vreme. Termenul de execuţie a lucrărilor este de 17 luni. Aşa cum am mai spus, până la sfârşitul anului 2023 trebuie să finalizăm şi acest proiect, finanţat prin fonduri europene”, a spus primarul Marius Dulce, care a mai adăugat „Nu ne oprim aici. Direcţia Programe şi Dezvoltare Locală lucrează la identificarea surselor de finanţare a unor proiecte complementare celor pe care deja le implementăm. Vă promit, dragi călărăşeni, că municipiul nostru va suferi

transformări majore în următorii doi ani. Obiectivul nostru este ca municipiul Călăraşi să devină, într-o bună zi, chiar un pol al turismului românesc”.

Amplasamentul vizat de proiect este format din zona pietonală care se desfăşoară între strada Sloboziei şi strada Dobrogei precum şi aleile de legătură ale acestei zone cu Parcul Central,

segmentul din strada Sloboziei cuprins între intersecţia cu strada Bucureşti şi cea cu strada 1 Decembrie 1918 şi segmentul străzii Traian între strada 1 Decembrie 1918 şi Bulevardul 1 Mai.

Proiectul propune ca segmentul străzii Sloboziei, de la intersecţia cu strada Bucureşti până la intersecţia cu strada 1 Decembrie 1918 să devină un spaţiu de tip share-space, concept de mobilitate în care pietonul are prioritate iar strada 1 Decembrie 1918 va deveni un spaţiu dedicat în exclusivitate pietonilor şi bicicliştilor.

Date despre proiect

Data de începere a lucrărilor de execuţie este 23 decembrie 2021.

Durata de execuţie a lucrărilor, inclusiv recepţia lucrărilor, este de 17 luni.

Valoarea totală a proiectului este 37.588.477,85 de lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă este 36.346.757,34 de lei

Execuţia lucrărilor cuprinde realizarea următoarelor: suprafaţă zonă pietonală: 20.194.8 metri pătrați; suprafaţă zonă carosabilă: 785 metri pătrați; suprafaţă spaţii verzi: 7.255.9 metri pătrați; suprafaţa fântânii: 439.7 metri pătrați; suprafaţă construcţii cu deck: 484.8 metri pătrați; staţie autonomă de tip bike-sharing cu 30 de biciclete; terminal de închiriere biciclete.