Autoritatea Națională Fitosanitară, în colaborare cu Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, în baza protocolului de colaborare semnat în luna iunie 2019, desfășoară campania de informare la nivel național privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Pentru realizarea acestui obiectiv, inspectorii fitosanitari vor distribui începând cu luna octombrie, în fiecare dintre cele 2800 de puncte de comercializare a produselor de protecție a plantelor, un afiș care subliniază importanța citirii informațiilor menționate pe eticheta produselor.

Acest demers este unul din eforturile pe care Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România le depun și care se subsumează obiectivului specific care prevede realizarea de programe de informare şi conştientizare din Planul Național de Acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor.