(foto: www.b365.ro)

Elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, din judeţul Călăraşi, vor susţine, în intervalul 7 – 24 mai 2018, Evaluările Naţionale, potrivit unei informări a Ministerului Educaţiei. Rezultatele nu vor fi publice şi nu vor fi trecute în catalog.

Prima sesiune de evaluare vizează elevii clasei a II-a și a început ieri, 7 mai, cu probele scrise la limba română și limba maternă. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute astăzi, 8 mai. Proba de matematică este programată în data de 9 mai 2018, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura pe 10 mai.

 

Elevii clasei a IV-a vor începe Evaluarea Naţională în data de 15 mai 2018

 

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) și limba maternă (17 mai).

 

Elevii clasei a VI-a vor susţine Evaluarea Naţională în zilele de 23 şi 24 mai

 

Elevii clasei a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V – VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

„Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi. Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult şapte zile de la data susținerii ultimului test. Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.