A început Evaluarea Naţională la clasa a II-a, în judeţul Călăraşi. În data de 10 aprilie 2017, au avut loc probele scrise la limba română şi limba maternă.
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 11 aprilie, elevii au susţinut probele de citit la limba română şi limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale de la finalul clasei a II-a. Astăzi, 12 aprilie, va avea loc proba la matematică. În data de 13 aprilie 2017 se vor desfăşura probele scris şi citit la limba română pentru minorităţile naţionale. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, iar durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat.
Rezultatele obţinute nu se vor înregistra în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare şi prin informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Potrivit metodologiei, testele de la Evaluarea Naţională se vor evalua în cadrul instituţiei de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test va fi evaluat de doi profesori evaluatori, dintre care unul va fi învăţătorul pentru învăţământul primar de la clasă. Evaluarea testelor se va finaliza în termen de cel mult şapte zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.
Rezultatele individuale vor fi analizate de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic va decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informatii diagnostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.
Cât despre Evaluarea Naţională de la finalul clasei a IV-a, în data de 3 mai 2017 va avea loc proba la limba română, pe 4 mai cea la matematică, iar pe 5 mai proba la limba maternă.
Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VI-a va fi susţinută în zilele de 10 şi 11 mai, cu probele la limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

(foto: www.b365.ro)