Elevii din judeţul Călăraşi şi din toată ţara au intrat de ieri, 3 iunie, în febra examenului de bacalaureat.

 

Prima sesiune a Bacalaureatului a început în data de 3 iunie 2019, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua astăzi, 4 iunie, și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 – 6 iunie). În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în zilele de 12 şi 13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 – 15 minute.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

Probele scrise ale Bacalaureatului se vor susţine în luna iulie

 

Prima probă scrisă a examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2019, cea la limba şi literatura română, va începe luni, 1 iulie. Proba la limba si literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului și specializării – se va desfășura joi, 4 iulie. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie 2019 și este urmată de depunerea eventualelor contestații. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate eventualele contestații, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie. Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.