A început sesiunea de toamnă a examenului naţional de bacalaureat. Examenul a început ieri, 20 august, cu proba la limba şi literatura română.

Astăzi, 21 august, candidaţii vor susţine proba la limba şi literatură maternă. În data de 22 august 2018 se va desfăşura proba obligatorie a profilului, iar pe 23 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română va fi susţinută în zilele de 24 și 27 august și va fi urmată de evaluarea competențelor în limba maternă în data de 28 august 2018. Evaluarea competenţelor digitale se va desfăşura între 29 şi 30 august, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională este programată a se derula în zilele de 30 și 31 august.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 1 septembrie 2018, până la ora 12:00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12:00 și 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 6 septembrie 2018.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 07:30 – 08:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la matematică şi geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

MEN pune la dispoziție linia Tel Verde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă până pe 23 august, în intervalul orar 08:00 – 16:00, şi vineri, 24 august, între orele 08:00 şi 14:00.

„Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin la probele scrise”, a transmis Ministerul Educaţiei Naţionale.