foto:observator.tv

A început simularea  probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a VII-a.

Elevii de clasa a VIII-a şi, mai nou, elevii de clasa a VII-a au susţinut ieri, 11 martie, simularea la limba şi literatura română. Astăzi, 12 martie, aceştia vor participa la proba scrisă de matematică. În data de 13 martie 2019, va avea loc proba scrisă la limba şi literatură maternă. Potrivit calendarului simulării Evaluării Naţionale, pe 22 martie a.c. se vor comunica rezultatele.

Ministerul Educaţiei Naţionale informează că probele încep la ora 09:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 08:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată.

Corectarea lucrărilor va fi realizată în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie”, informează MEN.