Absolvenții clasei a VIII-a mai au câteva zile pentru a se putea înscrie la unul dintre cele cinci colegii militare din ţară, cu durata de patru ani. Sunt puse la dispoziţie 600 de locuri, pentru specializarea matematică – informatică. Termenul limită de înscriere este 5 martie 2021.
Se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2021.
Există cinci colegii naționale militare: Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia; Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova; Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanța.
Criterii specifice de recrutare sunt următoarele: vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2021 (anul desfășurării concursului de admitere); absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.
Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.
Pentru înscriere, unul dintre părinți sau tutorele trebuie să contacteze personalul biroului informare – recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul, fie telefonic, fie deplasându-se la sediul biroului. Înscrierea se poate face și online. Cei interesaţi pot să întrebe telefonic personalul recrutor despre cum trebuie să procedeze şi ce documente trebuie să trimită și la ce adresă de e-mail.
Candidații înscriși sunt programați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală până la data de 9 aprilie 2021(termenul limită pentru desfășurarea selecției).
Probele de selecție sunt psihologice și fizice. Selecția se desfășoară în cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.
Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală efectuează vizita medicală până la data de 23 aprilie 2021, conform indicațiilor primite de la personalul recrutor.
Candidații declarați declaraţi „Admis” la probele de selecţie şi „Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere.
Termenele limită pentru întocmirea dosarelor de candidat urmează vor fi publicate după aprobarea metodologiilor de concurs de către colegiile naționale militare.
Metodologiile/regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică pe site-urile unităților de învățământ și pot fi consultate la birourile informare-recrutare.
Prima etapă a concursului de admitere este eliminatorie și constă într-un test grilă de evaluare a cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică.
Pentru mai multe informații, consiliere și înscriere, persoanele interesate se pot adresa la biroul informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Călărași, strada Mușețelului, nr. 10, bloc J24, municipiul Călărași, număr de telefon 0242/33.19.55, 0732/719.861, e-mail: recrutare_calarasi@mapn.ro.