Poliţia de Frontieră Română informează absolvenţii cursurilor liceale cu diplomă de Bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că în luna februarie încep înscrierile la concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) la nivelul mai multor instituţii de învăţământ postliceale din subordine, pentru sesiunea 2021.
Astfel, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ care pregăteşte agenţi de poliţie de frontieră, pune la dispoziţie un număr de 220 de locuri pentru viitorii poliţişti de frontieră (200 Poliţia de Frontieră Română, 10 Inspectoratul General pentru Imigrări, 10 Direcţia Generală de Paşapoarte).

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel: de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi, Giurgiu, Timişoara, Oradea şi Sighetu Marmaţiei, respectiv din cadrul Gărzii de Coastă, precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judetene subordonate acestora cu sarcini de recrutare, dar şi de către Baza de Reparaţii Nave Brăila; de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6), pentru candidaţii din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Candidaţii care nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat sunt recrutaţi de structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de recrutare din Inspectoratele de Poliţie Judeţene unde aceştia locuiesc, potrivit domiciliului/reşedinţei înscrise în cartea de identitate. Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 15 – 28 februarie 2021, iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se realizează până la data de 10 martie 2021.
Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al MAI, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util.
Susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice va avea loc în perioada 18 – 24 martie 2021, în centrele zonale de selecţie, pentru toţi candidaţii care s-au înscris la unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de profilul sau specializarea pentru care au optat, potrivit arondării, astfel: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidaţii din municipiul Bucureşti şi judeţele: Argeş, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea; Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidaţii din judeţele: Braşov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea; Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – pentru candidaţii din judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidaţii din judeţele: Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Timiş; Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – pentru candidaţii din judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea; Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – pentru candidaţii din judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. Informaţii despre traseul aplicativ pentru specializările poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmerie pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se regăsesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/.
Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27 martie 2021 la unităţile de recrutare. Subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI.
După stabilirea listelor cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, unităţile de învăţământ transmit unităţilor de recrutare, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor, candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală. Aceasta va avea loc în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ a PFR, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, până la data de 17 aprilie 2021.
Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro secţiunea Despre noi/Institutii de invatamant şi pe cel al Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliţie de Frontieră – http://www.avramiancu.ro/.
De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, bulevardul Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19320, 19.344 (candidaţii cu domiciliul in Bucureşti şi judeţul Ilfov).

Informaţii de background

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de Bacalaureat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2020; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; precum şi următoarele criteriile specifice: să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriilor menţionate se realizează cu ocazia examinării medicale; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.