Absolvenții de liceu se pot înscrie la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) București, în perioada 12 – 26 iulie.

 

Pentru anul universitar 2019 – 2020, facultatea pune la dispoziție  o sută de locuri, din care 35 finanțate de la buget și 65 cu taxă.

Rezultatul admiterii se stabileşte luând în calcul următoarele: 70% media de la Bacalaureat; 30% nota/media la una dintre probele susținute la Bacalaureat: limba română, matematică, biologie, chimie, geografie – la alegerea candidatului.

Perioada de înscriere se va derula între 12 și 26 iulie. În data de 29 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale.

În intervalul 29 – 31 iulie se va desfășura înscrierea pentru înmatriculare la locurile de la buget și locurile cu taxă. Cei de la taxă vor plăti prima tranşă de școlarizare. Pe 4 august se vor afișa rezultatele finale.

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele: diploma de Bacalaureat (obligatoriu în original pentru cei care au absolvit în anii precedenți) sau adeverința pentru promoția 2019 în care să se specifice  probele susținute și mediile aferente fiecărei probe; patru fotografii (tip buletin); copie buletin (carte de identitate); adeverință medicală, în care să se specifice că este apt pentru specializarea ingineria și managementul afacerilor agricole; certificat de căsătorie – copie (pentru candidatele căsătorite); taxa de înscriere 150 de lei; cerere de înscriere (formular tipizat, pus la dispoziție de secretariatul facultății); dosar plic; certificat de naștere, copie; foaie matricolă liceu în original.

În urma susținerii examenului de licență, absolvenții primesc diploma de inginer, pe care se înscrie domeniul, iar pe anexa de pe diplomă se înscrie specializarea.