foto: btbd.ro

Începând de luni, 23 noiembrie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a extins accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru notarii publici, în vederea realizării lucrărilor de specialitate.

Accesarea conținutului cărților funciare va fi monitorizată de ANCPI pentru a preveni eventualele tentative de abuz.

Până în prezent, a fost extins accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru experții judiciari, persoanele autorizate să execute lucrări în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi fotogrammetriei și pentru notarii publici.

În anul 2020, activitatea de cadastru și publicitate imobiliară a fost digitalizată integral, iar specialiștii instituției lucrează continuu atât la îmbunătățirea sistemelor informatice deținute de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cât și la simplificarea legislației și a procedurilor de lucru.