foto: www.economica.net

La propunerea Ministerului Sănătăţii (MS), Guvernul a aprobat în data de 8 august 2019 o Ordonanță care prevede reglementări menite să asigure un acces mai bun al pacienților la servicii medicale și medicamente.

Potrivit unui comunicat de presă al MS, printre măsurile adoptate de Executiv, se numără  extinderea exceptării temporare a obligaţiei de plată a taxei clawback, de la doi la trei ani, începând cu  data de 1 ianuarie 2018, pentru  deținătorii autorizațiilor de punere pe piaţă a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană. Prin această măsură se asigură continuitatea accesului la imunoglobulină și prezența pe piață a medicamentelor derivate din sânge uman și plasmă umană, medicamente care nu au alternativă terapeutică. O altă reglementare cuprinsă în actul normativ este menită să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile medicale necesare, prin modificarea Ordonanței nr. 28/2003. Astfel,  pacienții cu afecțiuni grave, pentru care nu pot fi  asigurate servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pot beneficia de tratamente în străinătate sau asigurate  de furnizorii privați de servicii medicale din România.

Prin această reglementare se creează cadrul legal în vederea modificării Ordinului nr. 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unități spitalicești din străinătate, precum și cele acordate de furnizorii privați de servicii medicale din România, să fie suportate din bugetul Ministerului Sănătății.

„Criteriile de selectare a furnizorului de servicii medicale pentru pacienții care nu pot fi tratați în sistemul public de sănătate vor fi aceleași pentru furnizorii din străinătate și din țară. Pacienților cu afecțiuni extrem de grave care au nevoie de tratamente pe care nu le putem asigura în sistemul public de sănătate trebuie să le acordăm șansa de a se putea trata și în România, nu doar în străinătate, dacă acest lucru este posibil. În primul rând, este important pentru că oferim pacientului acces la tratamente cu eliminarea unor costuri importante, cum ar fi cele cu transportul și cazarea în străinătate. De asemenea, putem vorbi și de asigurarea unui confort al comunicării în aceeași limbă în relația pacient – personal medical, comunicarea medic – pacient fiind foarte importantă în rezolvarea problemelor de sănătate. Nu în ultimul rând, putem vorbi și de o economisire a unor sume importante, ceea ce ne va permite să asigurăm accesul la tratamentele necesare pentru un număr cât mai mare de pacienți”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.