Accesul pe piața externă a IMM-urilor va fi susținut de la bugetul de stat cu suma de 71 milioane lei, pentru perioada 2017-2020, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern. Executivul a adoptat normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, prin care se reglementează modul de instituire a respectivei scheme de ajutor de minimis.
Potrivit actului normativ, alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maxim 50.000 de lei/beneficiar, reprezentând maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin program se finanțează: participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza OUG 56/2016 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului; participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza OUG 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului; crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/altă limbă de circulație internațională; participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe; analize și studii de piață; alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării. Completarea cererii tip pentru înscriere în program, în vederea obținerii finanțării, se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Verificarea documentelor depuse și a cererii pentru înscrierea în program online se face în maxim 15 zile lucrătoare, după încheierea sesiunii de înscriere. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului „primul venit-primul servit”, în limita bugetului. Beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către minister, pentru o perioadă de doi ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile.