În ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, consilierii judeţeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotârâre privind acordul de colaborare între județele Călărași și Ialomița, în vederea promovării proiectelor “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” și “Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 (km 52+100 – 37+600) localităţile Dridu – Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele şi DJ 402 (km 53+700 – 61+420) limită judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860-Km 63+420)”. Scopul principal al acordului de colaborare îl constituie creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN -T (n.r. – Rețeaua Trans-Europeană de Transport) prin modernizarea drumurilor județene menționate. Având în vedere oportunităţile de  finanţare oferite de Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: “Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională ce vizează modernizarea/reabilitarea (pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi) reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indiectă, cu reţeaua TEN-T, construcţia/modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judeţean respectiv, precum şi investiţii destinate siguranţei rutiere”, judeţul Călăraşi va depune spre finanţare împreună cu judeţul Ialomiţa, în baza unui acord cadru de colaborare, următoarele proiecte ce corespund priorităţilor tematice stabilite la nivelul Regiunii Sud Muntenia, după cum urmează: “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” şi “Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 (km 52+100 – 37+600) localităţile Dridu – Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+420) limită judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860 – km 63+420)”. Conform informaţiilor din Ghidul Solicitantului, proiectele diferite inter-conectate vor fi implementate în baza unui acord-cadru de colaborare. Acest gen de colaborare implică elemente generale de coordonare între diferite proiecte inter-conectate şi nu presupun existenta unui lider de parteneriat. Proiectele realizate de membrii acordului cadru de colaborare sunt depuse separat la finanţare, insa presupun elemente de inter-conectare intre acestea din perspectiva realizării conexiunii integrale la reţele TEN-T.consiliul judetean