În cadrul unei acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, ce se desfăşoară în perioada 14 iunie – 31 august 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat o întâlnire cu angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, transporturilor, panificaţiei şi exploatarea şi industrializarea lemnului. Întrunirea a avut loc în data de 20 iulie 2017, la sediul ITM Călăraşi.
În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora. De asemenea au fost dezbătute propunerile de modificare a Codului Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă, timp de muncă şi de odihnă.