În contextul în care activitatea Casei Județene de Pensii Călărași se va relua după data de 15 mai 2020 și în situația în care riscul de răspândire a virusului gripal SARS-CoV-19 este încă prezent, cu potențial de afectare a sănătății cetățenilor care se adresează instituției noastre, dar și a personalului propriu, începând cu data expirării stării de urgență, CJP Călărași roagă cetățenii ca toate solicitările sau documentele adresate instituției (cu excepția cazurilor de urgență absolută) să fie transmise în format electronic, prin poștă letrică, prin fax sau telefonic.

Activitatea de expertiză medicală

În data de 15 mai 2020, cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă își reiau activitatea de expertizare a capacității de muncă, în cazul pensionarilor de invaliditate care urmau să fie revizuiți la termen, cu programare stabilită în perioada instituirii stării de urgență. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot suna la numărul de telefon: 0726/760.223.

Procedura de lucru

Pensionarilor, care erau programați la revizuire în perioada stării de urgență și a căror revizuire nu a fost efectuată, li se vor solicita telefonic sau prin notificare scrisă să comunice documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicală, precum și programul de recuperare efectuat. În acest caz, documentele vor fi trimise prin poștă sau, acolo unde este posibil, prin mijloace de comunicare electronică, la sediul Casei Județene de Pensii Călărași, str. Flacăra, nr. 57 – 59.

După analizarea acestor documente, se va emite o decizie medicală asupra capacității de muncă, document care va fi comunicat pe adresa beneficiarului, cu confirmare de primire.

În situația în care documentele medicale nu sunt concludente, medicul expert de asigurări sociale va programa pensionarul pentru examinare clinică fără să solicite documente medicale suplimentare.

În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin poștă. Acolo unde este posibil, prin mijloace de comunicare electronice.

Casa Județeană de Pensii Călărași precizează că toate documentele ce se vor transmite către instituție, trebuie să fie însoțite de cererea tip privind depunerea actelor (revizuire) pentru comisia de expertiză medicală, ce se poate descărca de la adresa: http://cjpcalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/formulare

CJP Călărași reamintește că, în perioada stării de urgență și încă 30 de zile după expirarea acesteia, deciziile medicale asupra capacității de muncă au fost menținute, urmând ca plata pensiei de invaliditate sau de urmaș să fie continuată până la data de 1 iulie 2020. Până la începutul lunii iulie 2020, toți pensionarii de invaliditate, care aveau termen de revizuire medicală stabilit până la 15 mai 2020, vor fi contactați în vederea revizuirii pe baza documentelor existente, fără să fie solicitate documente medicale recente.

Casa Județeană de Pensii Călărași roagă persoanele interesate de activitatea instituției, să folosească cu încredere pentru informare mijloacele modern de comunicare (poștă electronică – cjpcalarasi@gmail.com, clpolcalarasi@cnpp.ro, site www.cjpcalarasi.ro) sau să sune la numerele de telefon: 0242/314.960, 0242/318.959, 0242/315.235, pentru a evita deplasarea la sediul instituției și, totodată, riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-19.