Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităților având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integrității corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate în procesul de muncă.

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă.

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi nu va fi întreruptă, însă siguranța tuturor este cea mai importantă în contextul actual.

Astfel, ITM Călăraşi recomandă publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare. Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice și juridice au la dispoziție mijloace de comunicare indicate pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi: http://www.itmcalarasi.ro/ (adresa de e-mail itmcalarasi@itmcalarasi.ro, telefon 0242/306.350; fax 0242/318.777).

Pentru cazuri absolut necesare pentru depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituţiei, Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi a înfiinţat la parter ghişee şi birouri speciale pentru relaţiile cu publicul.

ITM Călăraşi atenționează atât angajatorii cât și angajații/lucrătorii că au obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19.

Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse: spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un  dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool; utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave; evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate; acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut; dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool.

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu comportă, în nici o situație, obligații financiare pentru angajați/lucrători.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății și al președintelui Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nr. 15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi precizează că instituţia va verifica în continuare, cu responsabilitate, modul în care angajatorii respectă prevederile legale în vigoare, în domeniile de competență, sperând la o bună colaborare cu toţi partenerii de pe piaţa muncii, şi mulţumind totodată pentru modul în care aceştia au înţeles să răspundă solicitărilor ITM.