Echipa de proiect derulează, în continuare, activități de identificare, recrutare și selecție a victimelor violenței domestice, la nivelul județului Călărași, activități ce se vor  desfășura  pe o perioada de trei luni, în intervalul de timp 18 iunie  – 17 septembrie 2020.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași reiterează faptul că instituţia implementează, în calitate de partener local, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect, este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (Consilii Județene, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Consiliile Locale, prin  Serviciile Publice de Asistență Socială/ Direcțiile de Asistență Socială).

Acest proiect are o perioadă de implementare de 48 de luni și o perioadă de sustenabilitate de 36 de luni,  este cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului Călărași, va fi operațional, în proxima perioadă, un serviciu social de tip Locuință Protejată, un cabinet de consiliere vocațională și  un grup de suport pentru victimele violenței domestice. Activitatea acestor servicii  de suport se va desfășura în spații puse la dispoziție de către DGASPC Călărași și vor contribui la susținerea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate victimele violenței domestice.

În serviciul social Locuință protejată ce va fi creat, perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. Serviciile sociale vor fi furnizate pentru un număr de şase victime ale violenței domestice și, în funcție de nevoile victimei, cuprind: consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală ( la nevoie). Prin această locuință protejată se asigură posibilitatea găzduirii   victimelor violenței domestice oportunități de formare/reconversie profesională, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice și de a se desprinde din mediul captiv domestic.

Pentru informații suplimentare, la nivelul județului Călărași, se poate lua legătura cu coordonatorul local Camelia Sorc și responsabilul de Servicii Sociale Nicoleta Nicolescu, la numărul de telefon 0242/311.846.