Având în vedere că două persoane din cadrul Judecătoriei Călăraşi au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2, cu scopul de a limita riscul de infectare a altor persoane (magistraţi, grefieri, avocaţi şi justiţiabili), prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Călăraşi s-a stabilit ca, în perioada 16 – 30 noiembrie 2020, activitatea Judecătoriei Călăraşi să fie restrânsă considerabil în ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul la compartimentele care desfăşoară astfel de activităţi, după cum urmează.

Astfel, se suspendă activitatea la Biroul de primire a cererilor de chemare în judecată, urmând ca toate cererile de chemare în judecată şi orice alte cereri ori înscrisuri să fie comunicate instanţei prin intermediul adreselor de e-mail: jud.calaraşi@just.ro, judcl.reg@just.ro, prin fax la numărul de telefon: 0242/316.851 sau 0242/313.321 ori prin serviciul poştal, la adresa Judecătoriei Călăraşi din Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, jud. Călăraşi.

Studiul dosarelor se va realiza prin intermediul portalului, prin accesarea dosarului electronic, conform procedurii publicate pe portalul Judecătoriei Călăraşi sau în sala de şedinţă, în ziua planificată pentru soluţionarea acestora.

Accesul publicului în incinta Biroului arhivă registratură se va permite numai în zilele de marţi şi joi şi numai pentru ridicare înscrisuri (legalizări, certificate etc.)după cum urmează: pentru justiţiabili, în intervalul orar 10:00 – 11:00; pentru avocaţi, în intervalul orar 11:00 – 12,00.

Cererile privind eliberarea de înscrisuri care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie timbrate, transmise prin e-mail sau fax, vor fi însoţite şi de taxa de timbru aferentă, urmând ca, taxa în original, să fie depusă la data ridicării înscrisului sau transmisă prin intermediul serviciului poştal sau curierat.