Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Judeţean Călăraşi, organizează, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocăneşti, activități remediale pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial, prin pilotarea programului național „Şcoală după şcoală”.
Sunt eligibili pentru a participa la acest program elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţi dezavantajate economic.
Părinţii care doresc să își înscrie copiii la acest program trebuie să facă o cerere la secretariatul şcolii până cel târziu miercuri, 3 martie 2021. Clarificări le pot obține citind metodologia de pe site-ul ISJ Călăraşi sau discutând cu învăţătorii/diriginţii/profesorii (aceștia oricum îi vor contacta pe cei ai căror copii necesită imperios parcurgerea acestor activități remediale).