A fost publicat în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă și detaliază procedura de derulare online a activităților de evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular.

Ținând cont de etapa actuală a activităților didactice din anul școlar în curs, activitățile de evaluare externă pentru autorizarea de funcționare provizorie se vor derula exclusiv online în perioada stării de alertă.

Luând în considerare diversele situații întâmpinate în această perioadă, care au condus la unele întârzieri, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a decis să deruleze activitățile de evaluare externă, în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie, până pe 31 iulie 2020, pentru a nu periclita începerea anului școlar 2020 – 2021. Toate cererile de evaluare externă înregistrate la ARACIP până la data de 15 iunie 2020, inclusiv, vor fi analizate/reanalizate.

Cererile de evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie, complete sau care se completează în urma reanalizării până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, vor fi planificate pentru derularea activităților de evaluare externă în termenul nou aprobat: până la 31 iulie 2020.

Cererile de evaluare externă în vederea acreditării, respectiv cele de evaluare externă periodică reanalizate, care vor fi completate în noile termene acordate, vor fi planificate pentru derularea activităților de evaluare externă, odată cu începerea cursurilor din anul școlar 2020-2021. Activitățile de evaluare externă se derulează în format online în perioada stării de alertă, respectiv la fața locului, în situații normale din punct de vedere sanitar, după încheierea stării de alertă.

Având în vedere starea de alertă, în baza art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat ordinul nr. 4.488, care poate fi consultat la adresa: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4488.pdf.