În perioada 4 martie – 11 septembrie 2020, cinci echipe de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Direcția Controlul Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate au realizat 169 de acțiuni de inspecție și control pentru verificarea activităților de exploatare agregate minerale și balastiere, pe raza județelor Alba, Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Brașov, Botoșani, Călărași, Caraș Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Vrancea, Teleorman.

Pentru neconformitățile constatate în timpul controalelor, au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale, respectiv 12 avertismente și 117 amenzi în valoare totală de 2.033.000 de lei.

Totodată, s-a dispus suspendarea activității a trei agenți economici și pentru alți doi au fost înaintate propuneri de suspendare a actelor de reglementare. De asemenea, în cazul unui agent economic s-a dispus desființarea lucrărilor.

Sancțiunile au fost aplicate pentru: neexecutarea/nefinalizarea lucrărilor de refacere a mediului în conformitate cu etapele de realizare și cu graficul de execuție a acestora; nerespectarea prevederilor din actele de reglementare deținute; nerespectarea coordonatelor perimetrelor de exploatare; lipsa solicitării și obținerii actelor de reglementare pentru activitățile cu posibil impact asupra mediului; nerespectarea prevederilor privind reducerea emisiilor de pulberi în atmosferă; nerealizarea analizei apelor uzate epurate evacuate în emisar; lipsa programului de reducere a cantității de deșeuri generate; lipsa formularelor de încărcare-descărcare pentru deșeuri; lipsa evidenței gestiunii deșeurilor și raportarea acesteia către Agenţia pentru Protecţia Mediului; salubrizarea necorespunzătoare a amplasamentelor; gestionarea necorespunzătoare a uleiurilor şi anvelopelor uzate.

În prezent, la nivel național, se desfășoară un control tematic pe amplasamentele care s-au derulat/se derulează proiecte de amenajări iazuri piscicole executate prin extracția de agregate minerale, care are termen de finalizare data de 17 decembrie 2020.