foto arhivă

Inspectoratul Școlar județean Călărași a remis un comunicat de presă cu privire planul de școlarizare la clasa a IX-a pentru anul școlar 2019 – 2020 la nivelul județului nostru. 

 

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4057/28.05.2019 privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019 – 2020, planul de școlarizare la clasa a IX-a pentru anul școlar 2019 – 2020 la nivelul județului Călărași este următorul: învățământ liceal – filiera teoretică – 29 de clase; filiera tehnologică – 24 de clase; filiera vocațională cinci clase; învățământ profesional și dual – 31 de clase.

„Planul asigură locuri pentru admiterea în învățământul liceal și profesional pentru toți absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2018 – 2019. În repartizarea claselor pe filiere și profiluri, s-a ținut cont de recomandările din Planul regional de acțiune în învățământul profesional și Planul local de acțiune în învățământul profesional, documente strategice care stau la baza elaborării ofertei educaționale a liceelor tehnologice și de încadrarea în numărul de norme didactice repartizat județului Călărași. Broșura privind repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal de stat, în învățământul profesional de trei ani și în învățământul dual a fost finalizată și urmează a fi distribuită în școli, astfel încât elevii și părinții acestora să se familiarizeze în timp util cu privire la informațiile legate de oferta educațională și procedura legată de admitere”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Călărași, prin intermediul comunicatului de presă.