Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, a demarat o nouă caravană de informare destinată autorităților publice locale de la nivelul regiunii noastre. În cadrul acestei sesiuni de informare vor fi promovate oportunitățile de finanțare din Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Prin această axă prioritară, regiunea Sud Muntenia dispune de o alocare financiară de 23,08 milioane de euro, depunerea cererilor de finanțare putând fi realizată începând cu data de 30 aprilie 2018, pentru o perioadă de patru luni până în data de 30 august 2018. Totodată, cu această ocazie, vor fi prezentate și analizate criteriile de eligibilitate pentru depunerea de aplicații în cadrul apelurilor deschise în prezent pentru următoarele linii de finanțare POR: Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public; Prioritatea de investiții 10.1 – apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2) și universităților (O.S. 10.3); Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri. Prin această sesiune de informare, ADR Sud Muntenia îşi propune să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră – autorități publice locale -, prin oferirea de informaţii importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Caravana de informare va fi organizată astfel: 12 aprilie, ora 11:00, în municipiul Alexandria, la sediul Consiliului Judeţean Teleorman; 16 aprilie, ora 11:00, în municipiul Călărași, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; 19 aprilie, ora 11:00, în municipiul Pitești, la sediul Consiliul Judeţean Argeș; 23 aprilie, ora 11:00, în municipiul Ploiești, la sediul Consiliului Judeţean Prahova; 26 aprilie, ora 11:00, în municipiul Târgoviște, la sediul Consiliului Judeţean Dâmbovița.

În măsura în care sunt persoane interesate să participe la unul dintre seminariile de informare, sunt rugaţi să contacteze Serviciul Comunicare din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – persoană de contact: Șerban Georgescu, tel.: 0733/300.060, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.