Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, a demarat, în data de 16 ianuarie 2018, o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții din liniile de finanțare lansate pentru potențialii beneficiari din mediul public și privat.

 

Liniile de finanțare, ce vor face obiectul prezentei caravane de informare, sunt următoarele: Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunile A – „Clădiri rezidențiale” și C – „Iluminat public”; Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunile A – „Clădiri rezidențiale” și B „Clădiri publice” – SUERD; Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”; Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor” – SUERD; Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiunile B – Grupul vulnerabil: „Persoane cu dizabilități” și C – Grupul vulnerabil „Copii”; Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe; Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare” – Apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2), universităților (O.S. 10.3); Prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general” – Obiectivul specific C – IMM în parteneriat cu ITT; Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

 

Pe 22 ianuarie, caravana va fi în municipiul Călăraşi

 

Caravana de informare se va desfășura conform calendarului următor: 18 ianuarie, în municipiul Pitești, la sediul Consiliului Judeţean Argeș; 19 ianuarie, în municipiul Ploiești, sediul Consiliului Judeţean Prahova (sala D200); 22 ianuarie, în municipiul Călărași, la sediul ADR Sud Muntenia (ora 10:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice locale: P.I 3.1 – Operaţiunile A – Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.1 – Operaţiunile A – Clădiri publice și B – Clădiri rezidențiale; P.I. 3.2; P.I. 3.2; P.I. 8.1 – Obiectivul Specific 8.2, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe; P.I. 10.1 – Apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar, învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, universităților; ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-urilor: P.I. 1.1 – Obiectivul specific C – IMM în parteneriat cu ITT;  P.I. 2.1 – Operațiunea B – Incubatoare de afaceri).

Cei interesați să participe la unul din seminariile de informare din Caravana POR 2014 – 2020 sunt invitaţi să se înscrie prin formularul disponibil pe pagina web a instituţiei.