Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de coordonator de proiect, a organizat la Hotel Minerva, București, în zilele de 25 şi 26 iunie, o serie de evenimente cu privire la implementarea aplicației Danube S3 Cluster – „Cooperare transnațională a clusterelor din domeniul alimentar”. De asemenea, proiectul și rezultatele înregistrate au fost prezentate în cadrul celei de-a opta ediții a Forumului Anual SUERD (n.r. – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), desfășurat în zilele de 27 şi 28 iunie, în contextul deținerii de către România a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) precum și a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

 

Desfășurat în data de 25 iunie 2019, primul dintre evenimentele organizate de ADR Sud Muntenia, focus grup de descoperire antreprenorială, destinat temei transversale „Alimentație sănătoasă”, a avut ca scop crearea de oportunități pentru clusterele ce activează în domeniul alimentației sănătoase. Astfel, pe baza discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru ce au abordat subdomeniile „Alimente funcționale – noi produse alimentare sănătoase și îmbogățite nutrițional” și „Agricultura inteligentă” s-au realizat schimburi de bune practici și transfer de cunoștințe ce vor constitui fundamentul viitoarelor proiecte transversale și de cooperare internațională. „Evaluarea primului an de implementare a proiectului Danube S3 Cluster” a avut loc în data de 26 iunie 2019, evenimentul constituind pentru partenerii proiectului și pentru ofițerul de proiect din partea Programului de Cooperare Transfrontalieră Dunărea, o oportunitate de a evidenția progresul realizat în cadrul proiectului, de a analiza situațiile întâlnite și de a găsi cele mai bune modalități comune de soluționare. De asemenea, în zilele de 27 şi 28 iunie, cea de-a opta ediție a Forumului Anual al SUERD a reprezentat pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia un context favorabil de a prezenta proiectul Danube S3 Cluster, tematica acestuia – promovarea unei cooperări transnaționale a clusterelor din domeniul agroalimentar – fiind în concordanță cu prioritățile exercitării de către România a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Proiectul Danube S3 Cluster este important atât pentru regiunea Sud Muntenia, în a cărei economie sectorul agroalimentar deține o pondere însemnată, fiind regiunea cu cel mai mare potențial agroalimentar din România, cât și pentru ADR, reprezentând un pas înainte în promovarea inovării, ca politică regională, în transformarea economică a regiunii prin intermediul clusterelor din sectoarele de specializare inteligentă, precum și în promovarea cooperării interregionale. Evenimentul a reunit înalți oficiali europeni, demnitari din statele ce fac parte din regiunea vizată de SUERD și reprezentanți ai instituțiilor europene de profil, coordonatori naționali și de arii prioritare Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, autorități publice centrale cu responsabilități în implementarea obiectivelor ariilor prioritare ale SUERD, membrii Grupului de Lucru Interministerial al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și ai Consiliului Consultativ, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului academic și de afaceri, ai societății civile, precum și conducerea și reprezentanți ai Parlamentului României și ai Administrației Prezidențiale. Forumul a fost organizat de Ministerul Român al Afacerilor Externe alături de Comisia Europeană și de Programul Transnațional de Cooperare Dunărea la Palatul Parlamentului și a avut drept moto: „Promovăm coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul deținerii de către România a Președinției SUERD, precum și a Președinției Consiliului Uniunii Europene, și a propus spre dezbatere tematici precum conectivitate, mobilitate, competitivitate prin stimularea dezvoltării clusterelor, transporturilor, digitalizării și turismului. De asemenea, au fost identificate sinergii între obiectivele strategiilor macroregionale și obiectivele programelor transnaționale, transfrontaliere și ale fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, în perspectiva Politicii de Coeziune post-2020. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează în calitate de coordonator proiectul Danube S3 Cluster – „Cooperare transnațională a clusterelor din domeniul agroalimentar”, bazat pe conceptul de specializare inteligentă în regiunea Dunării, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea, Axa prioritară 1 – „O regiune a Dunării inovativă și responsabilă social”. Obiectivul principal al proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de management al inovării și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor în industria agroalimentară.