Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, cod MySMIS 104179, implementat de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar proiect) și Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia (partener proiect) a fost finalizat în data de 2 aprilie 2021.
Proiectul a avut o perioadă de implementare de 39 de luni, cu un buget în valoare totală de 11.150.504,77 de lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.
Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
În cadrul proiectului au fost înregistrate următoarele rezultate principale: o campanie de conștientizare implementată în scopul prezentării către public a elementelor specifice proiectului. Prin intermediul campaniei au fost informate 164.143 de persoane din categoria de public larg cu privire la oportunitățile oferite de proiect și principalele condiții pentru a beneficia de acestea; șapte seminarii informative implementate în fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, la care au participat 273 de persoane interesate; 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale organizate în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect, la care s-au înscris 371 de membri ai grupului țintă, din care 337 de persoane au obținut certificare ANC; o competiție de planuri de afaceri implementată, în urma căreia: 42 de planuri de afaceri au fost aprobate în vederea acordării de ajutor de minimis în valoare de maxim 178.340 de lei, dintr-un total de 106 planuri de afaceri depuse; 42 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis au beneficiat de consiliere, consultanță și mentorat în domeniul antreprenorial și au dobândit abilități practice în întreprinderi reale; 42 de contracte de subvenție au fost semnate de către administratorul schemei de antreprenoriat cu firmele nou create; 41 de beneficiari ai ajutoarelor de minimis care au implementat cu succes planurile de afaceri, generând pe plan regional 91 de noi locuri de muncă și asigurând sustenabilitatea afacerilor finanțate pe o perioadă de minimum șase luni de la finalizarea implementării planurilor de afaceri; o analiză a mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia realizată și diseminată către factorii interesați.