Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, partener în cadrul proiectului SinCE-AFC, a organizat în zilele de 5 şi 6 octombrie 2020, online, prin intermediul aplicației ZOOM, al treilea eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului.

Proiectul SinCE-AFC vizează implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promovarea mecanismelor orizontale de management și financiare corespunzătoare.

În prima zi evenimentului, ADR Sud Muntenia, în calitate de organizator, a prezentat inițiativele, strategiile la nivel regional și național precum și bunele practici identificate în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia privind economia circulară în sectorul agro-alimentar. Alături de reprezentanții ADR și partenerii din proiect au mai participat stakeholderi dintre care sunt menționaţi cei care au susținut prezentări în cadrul evenimentului: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București), Filiala Călărași: „Instrumente care susțin circularitatea în agricultură și industria alimentară”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA București): „Inițiative și strategii privind economia circulară”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București): proiectul „SECVENT, o abordare pentru eliminarea decalajului (eco) inovațional în bioeconomia circulară”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (ICPE-CA București): „Cercetare aplicată pentru conversia deșeurilor agroalimentare în biogaz și subproduse: rezultate și bariere în calea implementării proiectului”, în care a fost descrisă o nouă abordare în tratarea deșeurilor agroalimentare și impactul deșeurilor agroalimentare asupra mediului; Ateliere Fără Frontiere (AFF): „Parteneriat pentru economia circulară a deșeurilor alimentare și solidaritate” – proiect pilot România.

Evenimentul a continuat cu o serie de prezentări de bune practici identificate în toate regiunile europene în care este implementat proiectul și vizite de studiu virtuale referitoare la economia circulară în sectorul agroalimentar în regiunea Sud Muntenia. La finalul primei zile a întâlnirii la care au participat 41 de invitați a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, demonstrând interesul ridicat pentru acest eveniment.

În cea de-a doua zi a evenimentului, dedicată partenerilor proiectului, la care au participat 26 de invitați, au fost discutate aspecte care țin de buna derulare a proiectului: rezultatele primei etapei a procesului de consultare a stakeholderilor proiectului; analiza bunelor practici colectate în semestrul al doilea; aspecte legate activitățile de comunicare și diseminare; stadiul proiectului și activitățile planificate pentru perioada următoare în fiecare regiune.

Pentru persoanele interesate, în cazul în care au un exemplu de bună practică privind economia circulară din sectorul agroalimentar și doresc să o împărtășească cu reprezentanţii ADR, pot contacta Serviciul Dezvoltare din cadrul Direcției Dezvoltare și Comunicare a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.