Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a lansat a doua sesiune de depunere a fișelor de proiecte, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI (n.r. – Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii) și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 – Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 – Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM (n.r. – Programul Operațional Infrastructură Mare) și POC (n.r. – Programul Operațional Competitivitate), inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, până la data de 16 octombrie 2020, ora 14:00, în limita bugetului de 6.268.281,76 de lei, neacoperit în cadrul primului apel, solicitanții eligibili pot depune fișe de proiecte destinate elaborării documentațiilor în domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură. Fișele de proiect se vor trimite, cu adresă de înaintare, prin poșta electronică, la următoarea adresă: fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

Pentru acest apel de proiecte cu depunere la termen, sunt considerate eligibile: unitățile administrativ-teritoriale pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane; județele sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regională > Planificare regională 2021 – 2027.