În data de 6 mai 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat online întâlnirea de lucru ce a reunit reprezentanții administrațiilor județene din Sud Muntenia, în vederea consolidării demersului de pregătire a viitoarei perioade de programare.

În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, și-a manifestat aprecierea față de felul în care autoritățile publice au gestionat actuala situație, continuând, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională, activitatea de implementare, contractare și depunere a proiectelor, pentru a genera rezultate pozitive la nivelul comunităților locale și regionale.

„Mă bucur să constat că la nivelul regiunii noastre activitatea se derulează cu motoarele turate, în sens pozitiv. Pe de o parte, încercăm ca proiectele din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 să fie contractate într-un ritm susținut, pentru o absorbție optimă a finanțării. Pe de altă parte, atenția este îndreptată și asupra viitoarei perioade de programare, o provocare pe care ADR o abordează într-un cadru partenerial larg, alături de autorități publice și entități relevante pentru dezvoltarea regională, pentru a configura programul operațional al regiunii Sud Muntenia”, a declarat Liviu Mușat.

Evenimentul a constituit un bun context pentru a fi analizate bazele viitorului exercițiu financiar, respectiv Arhitectura programelor operaționale, Structura programelor operaționale, precum și prima variantă a Programului Operațional Regional 2021 – 2027, elaborat de ADR SM în baza documentelor strategice, actualizate printr-un proces consultativ transparent.

Un aspect important aflat pe agenda întâlnirii a fost realizarea Portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia, anexă a Planului de dezvoltare regională. În acest sens, demersul inițiat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este în concordanță cu acțiunile declanșate la nivel național referitoare la măsurile de pregătire a portofoliului de proiecte care să poată fi finanțate încă de la începutul perioadei de programare. Pentru aceasta, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică va fi finanțată documentația tehnică aferentă proiectelor din domenii precum: infrastructura rutieră de interes județean, mobilitatea și regenerarea urbană, centrele de agrement, infrastructura de turism, obiective de patrimoniu și, nu în ultimul rând, specializarea inteligentă. Astfel, reprezentanții autorităților publice participante au putut înainta propuneri de proiecte strategice privind digitalizarea serviciilor publice, precum și modernizarea infrastructurii rutiere relevante pentru conectivitatea la TEN-T.

Prin această întâlnire de lucru ADR Sud Muntenia susține administrațiile din regiunea noastră, oferind informații privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate perioadei de programare 2021 – 2027.