Întâlnirile de lucru organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, realizate în vederea implementării cu succes a noului exercițiu financiar, au continuat joi, 7 mai, cu reuniunea online a reprezentanților municipiilor reședință de județ din regiune.

În deschiderea sesiunii, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a subliniat faptul că actuala conjunctură, generată de instituirea situației de urgență, nu a încetinit ritmul de implementare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, până în prezent, valoarea finanțărilor solicitate fiind de aproximativ șase miliarde de lei, prin cele peste 700 de proiecte contractate, din cele 1.181 depuse.

„Apropierea de finalul acestei perioade de programare ne determină să abordăm în mod constructiv viitorul program operațional pe care avem șanse să-l implementăm în calitate de Autoritate de Management și care dorim să debuteze fără întârzieri. Din acest motiv, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională, prin implicarea factorilor relevanți pentru dezvoltarea regională, autorități și instituții publice, institute de cercetare, reprezentanți ai mediului economic, și nu numai, desfășurăm o activitate intensă de realizare a portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia”, a declarat directorul Liviu Mușat.

Prin urmare, în cadrul evenimentului desfășurat prin intermediul aplicației Zoom au fost analizate documente precum Arhitectura programelor operaționale și prima variantă a Programului Operațional Regional 2021 – 2027, elaborat de ADR SM în baza documentelor strategice care au fost actualizate prin consultări transparente.

De asemenea, un subiect important l-a constituit realizarea Portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia, anexă a Planului de dezvoltare regională. Acest demers al Agenției pentru Dezvoltare Regională corespunde celor inițiate la nivel național, prin pregătirea ordonanței de urgență privind instituirea unor măsuri, inclusiv de sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice, considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 – 2027. În acest sens, autoritățile publice din regiunea noastră pot primi finanțări pentru documentația tehnico-economică prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, în cazul proiectelor ce se încadrează într-unul din domeniile: managementul deșeurilor, mobilitate și regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean; centre de agrement sau baze turistice, inclusiv tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu și specializare inteligentă.

Reprezentanții municipiilor reședință de județ au putut realiza informări cu privire la stadiul actualizării strategiilor inteligente de dezvoltare urbană, precum și al planurilor de mobilitate urbană durabilă, documente fundamentale pentru realizarea proiectelor cu finanțare europeană. Totodată, au fost făcute propuneri de proiecte strategice de interes pentru dezvoltarea urbană vizând, cu precădere, zonele urbane funcționale.

Prin această întâlnire de lucru ADR Sud Muntenia susține administrațiile din regiunea noastră, oferind informații privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate perioadei de programare 2021 – 2027.