Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat online, în data de 28 iulie 2020, o întâlnire de lucru prin care administrațiile județene și ale municipiilor reședință de județ să poată stabili un algoritm de lucru eficient, astfel încât demersurile autorităților publice privind definitivarea și depunerea fișelor de proiecte care vor beneficia de susținere financiară în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 să fie în concordanță cu inițiativele derulate la nivel național pentru pregătirea viitorului exercițiu financiar.

„Sesiunile au fost organizate în contextul în care, la nivel național, a fost publicat Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic mobilitate urbană. De asemenea, la nivelul regiunii, a fost constituit un organism deliberativ, Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia, care a aprobat criteriile suplimentare de selecție a proiectelor pentru domeniile amintite. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere faptul că proiectele strategice reprezintă o categorie de proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale, iar pregătirea și elaborarea documentației tehnico-economice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, fapt ce produce efecte asupra ritmului de implementare al viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de absorbție a fondurilor europene necesare investițiilor din diferite domenii. Prin aceste întâlniri de lucru ADR Sud Muntenia susține administrațiile din regiune, oferind informații privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate perioadei de programare 2021 – 2027, perioadă în care fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare va implementa propriul program operațional adaptat nevoilor comunităților locale și regionale”, au transmis reprezentanții Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.