În data de 25 iunie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener în proiectul SinCE-AFC, a organizat online, ca urmare a actualului context pandemic, cea de-a doua întâlnire a stakeholderilor interesați de revizuirea politicilor privind economia circulară.

 

La eveniment, realizat prin intermediul aplicației Zoom, au participat reprezentanții consiliilor județene din Ialomița, Călărași, Dâmbovița și Giurgiu, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai camerelor de comerț industrie și agricultură din județele Argeș și Dâmbovița, precum și ai mediilor de afaceri și de cercetare din regiunea Sud Muntenia.

Astfel, au fost prezentate aspecte privind stadiul proiectului SinCE-AFC, rezultatele celei de-a doua întâlniri a partenerilor din proiect, bune practici identificate în regiunea Sud Muntenia, analiza chestionarelor privind domeniul economiei circulare în lanțul agroalimentar, proiectul DeposIT- implementat de ADR Sud Muntenia în calitate de partener. Au fost mai fost evidențiate, de asemenea, principalele recomandări de politică ale proiectului și a fost subliniată importanța adoptării acestora pentru economia circulară din România. Nu în ultimul rând, directorul ICECHIM – Filiala Călărași și președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița și-au prezentat impresiile cu privire la întâlnirea partenerilor proiectului de la Bologna (Italia), oferind totodată exemple practice din cadrul vizitelor de studiu, referitoare la economia circulară în lanțul agroalimentar.

Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al Programului Interreg Europe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Proiectul este implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023, de un consorțiu format din nouă parteneri din: Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Bulgaria și România, consorțiu al cărui coordonator este Anatoliki SA, Agenție pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale din Estul Salonicului. Valoarea totală a acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a Agenției fiind de 2.868,40 de euro.

Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți obține de pe site-urile:

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 https://www.interregeurope.eu/since-afc/

https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/?modal=admin_todo_tour; https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/