Luni, 13 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului “Social Green”, a organizat la sediul din Călărași prima întâlnire a actorilor interesați de revizuirea politicilor privind locuințele sociale ecologice.

Proiectul „Social Green – Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice” este finanțat din Interreg Europe, program ce vizează în perioada 2014 – 2020 îmbunătățirea politicilor și instrumentelor de politici finanțate din fondurile structurale, în principal din programele eligibile în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă, prin promovarea schimbului de experiență între diverși actori naționali și regionali.

Cu această ocazie, a fost prezentat proiectul “Social Green”, precum și a activităților și rezultatelor implementării acestuia. Scopul principal al proiectului vizează îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea conceptului de locuințe sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile. În plus, prin intermediul acestui proiect, se dorește identificarea bunelor practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și a acelora referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, în cadrul acestei întâlniri a fost prezentată o analiză privind situația locuințelor sociale în regiunea Sud Muntenia. În România, fondul de locuințe sociale este deținut integral de către autoritățile locale, iar în anul 2016 reprezenta 1,2% din fondul național de locuințe, în timp ce în regiunea Sud Muntenia reprezenta 0,87% din fondul regional de locuințe. Numărul actual al locuințelor sociale construite anual este scăzut și nu acoperă nevoile grupurilor vulnerabile din România și, implicit, din regiunea Sud Muntenia.

La acest eveniment au participat peste 20 de stakeholderi – reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din Sud Muntenia.

Consorțiul proiectului Social Green este format din parteneri din Suedia, Portugalia, Spania, Croația, Estonia și România: Nordregio din Suedia (lider de proiect), Agenția Energetică sin Tartu (Estonia), Agenția Energetică Extremadura (Spania), Agenția Energetică Nord (Croația), CCDR-N – Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare din Nordul Portugaliei, CeiiA – Centrul pentru Excelență și Inovare în Industria Auto – Portugalia, municipiul Alba Iulia (România), ADR Sud Muntenia.