Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat ieri, 8 decembrie, o conferinţă de presă ce a avut ca principal scop prezentarea stadiului proiectelor gestionate de instituţie. Astfel, au fost prezentate informaţii despre Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Programul Operațional Regional 2007 – 2013 şi OI POS CEE Sud Muntenia. Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 succede Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, la nivel naţional sunt alocate fonduri FEDR de 6,7 miliarde de euro, din care peste 786 de milioane de euro revin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională. Spre deosebire de perioada anterioară de programare bugetară, noul POR 2014 – 2020 are o alocare totală de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 de miliarde de euro mai mult decât Regio 2007 – 2013, și un număr dublu de axe prioritare – 12 față de 6.ADR