Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, finalizat la sfârșitul anului trecut, a publicat pe site-ul instituției, www.adrmuntenia.ro, „Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”.
Documentul reprezintă o radiografie a mediului economic al regiunii, propunând o serie de măsuri ce au în vedere susținerea dezvoltării antreprenoriatului concentrate asupra următoarelor aspecte: spiritul antreprenorial este forța motrice a întreprinderilor mici şi mijlocii; încurajarea antreprenoriatului feminin; resursele umane reprezintă un factor determinant esențial al competitivității; îmbunătățirea capacității digitale și a accesului IMM-urilor la noile tehnologii sunt vitale și sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a deveni reziliente și competitive pe piață, ca reacție la pandemia COVID 19.
Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 – „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.
Perioada de implementare a proiectului a fost între 3 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2020, iar bugetul total al proiectului reprezentând suma de 2.502.004,34 de euro, din care Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia i-au revenit 631.172,13 euro. Consorţiul proiectului a fost format din Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” – lider de proiect și ADR Sud Muntenia – partener.
„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia” poate fi descărcată de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte > Proiectul „Start pentru afacerea ta!”, titlul „Publicații” link: http://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/662/PTIR-Analiza-antreprenoriala-Start-pentru-afacerea-ta-ADRSM-FINAL.pdf