Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia anunță că a publicat prima versiune a „Strategiei de Specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027”. Realizarea acestui document este un pas necesar pentru a îndeplini condiția „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” în cadrul unui Memorandum.

Scopul „Strategiei de Specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027” este de a sprijini acele sectoare în care economia regională este competitivă pe piețele globale, identificând totodată, prin intermediul mecanismului de descoperire antreprenorială, sectoarele regionale cu potențial mare de inovare, asigurând astfel tranziția regiunii spre o economie bazată pe cunoaștere.

„În cadrul acestei strategii au fost identificate următoarele sectoare ce asigură potențialul de specializare inteligentă al regiunii: construcția de mașini, componente și echipamente de producție; agricultura și industria alimentară; turismul și identitatea culturală; bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare; localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor; industria și cercetarea de înaltă tehnologie; ITC; Sănătate. Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027, revizuită, va fi supusă avizării Comitetului Regional de Inovare și apoi, înaintată spre aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”, se arată în comunicatul instituției.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud Muntenia, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud – Muntenia post 2020.