Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia coordonează planificarea viitorului exercițiu financiar 2021 – 2027 desfășurând o serie de activități care au ca scop actualizarea principalelor documente strategice.

În acest sens, în momentul de față, ADR se află în etapa de pregătire a portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia, proces bazat pe propunerile ce reprezintă idei de proiecte care pot fi implementate în perioada 2021 – 2027, inițiative venite din partea potențialilor aplicanți (administrații locale, autorități publice din subordinea organismelor centrale și locale, ONG-uri, unități de cult, universități, entități de transfer tehnologic, institute de cercetare, IMM-uri etc.).

Pentru a facilita procesul de colectare a ideilor de proiecte, pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, adrmuntenia.ro, a fost creată o secțiune ce permite transmiterea propunerilor de către entitățile aplicante (cu posibilitatea ulterioară a completării sau modificării lor), accesându-se următorul link: http://portofoliuproiecte.adrmuntenia.ro/. Portofoliul de proiecte va fi anexat Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul ADR Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia este organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, fiind coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, conducându-se după principiul autogestiunii economico-financiare. ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia.