Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia organizează pe 6 octombrie, începând cu ora 10:30, în mediul online, „Al treilea eveniment interregional și întâlnirea proiectului” în cadrul SinCE-AFC. Acest proiect vizează îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Prin acest proiect se urmărește integrarea mecanismelor de susținere a IMM-urilor, consolidarea cooperării instituționalizate între autorități și entitățile de sprijin a întreprinderilor agro-alimentare, promovarea principiilor economiei circulare și a proceselor Strategiei de Specializare Inteligentă, sporirea implicării părților interesate și promovarea incluziunii sociale. Un sub-obiectiv orizontal este de a influența, prin rezultatele și abordările SinCE-AFC, actorii europeni pentru a adapta viitorul politicilor regionale pentru afaceri, sprijinirea antreprenoriatul IMM-urilor din sectorul agro-alimentar prin exploatarea oportunităților economiei circulare.

Proiectul este implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023. Bugetul total al acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuţia proprie a ADR fiind de 2.868,40 de euro.

În proiect sunt implicate mai multe autorități locale din Macedonia, Italia, Ungaria, Irlanda, Polonia, România și Bulgaria.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul adrmuntenia.ro.