Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), va demara o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții din liniile de finanțare ce au fost lansate la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut pentru potențialii beneficiari din mediul public și privat. Liniile de finanțare lansate în perioada 23 – 28 decembrie, ce vor face obiectul prezentei caravane de informare, sunt următoarele: Prioritatea de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunea B „Clădiri publice”; Prioritatea de Investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice; Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Caravana de informare se va desfășura conform următorului calendar, cu mențiunea că datele pot suferi modificări în funcție de condițiile meteo: 25 ianuarie 2017, în municipiul Călărași, sediul Consiliului Judeţean Călărași, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice locale (P.I 3.1 – Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice), iar la ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat (P.I. 2.2); 26 ianuarie 2017, în municipiul Alexandria; 30 ianuarie 2017, în municipiul Târgoviște; 31 ianuarie 2017, în municipiul Pitești; şi 1 februarie 2017, în municipiul Ploiești.