În data de 9 noiembrie 2020, începând cu ora 11:00, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia organizează online, prin intermediul aplicației Zoom, un seminar de informare dedicat potențialilor beneficiari privați ce vor putea depune cereri de finanțare în cadrul apelului POR/846/2/2, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” din Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” a Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Solicitanții eligibili în cadrul apelului de proiecte POR/846/2/2, în care cererile de finanțare pot fi depuse electronic, prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 30 octombrie 2020, ora 12:00 – 30 noiembrie 2020, ora 12:00, sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Alocarea financiară a apelului pentru regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia este de 23,61 de milioane de euro, iar aplicațiile vor trebui să aibă valoarea finanțării nerambursabile acordate de minimum 1,5 milioane de euro și maximum şase milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte – 4,8318 lei. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Având în vedere numărul limitat la 100 de participanți pentru ședința online prin aplicația Zoom, în vederea participării dumneavoastră, vă rugăm să vă pre-înregistrați utilizând formularul online disponibil la adresa web: https://forms.gle/9VyHHrMutt47mBgk7, până mâine, 6 noiembrie , ora 13:00. Veți primi ulterior, pe adresa de e-mail utilizată la pre-înregistrare, link-ul pentru acces către seminarul online.