Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia va organiza, la sediul instituţiei, o întâlnire de lucru privind Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Întâlnirea este programată pentru marți, 9 august a.c., începând cu ora 10:00. Scopul întâlnirii este de a discuta problemele/situaţiile/speţele identificate de potențialii beneficiari, UAT municipii reședință de județ, în legătură cu informaţiile cuprinse în Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, aflat în consultare publică până în data de 12 august 2016. Astfel, vor fi discutate aspecte referitoare la tipuri de proiecte şi investiţii avute în vedere pentru finanţare prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014 – 2020 pe fiecare prioritate de investiţii, pentru a estima încadrarea acestora în bugetele globale alocate fiecărui municipiu și stadiul actual al procesului de elaborare/aprobare a Strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în scopul actualizării situaţiei existente. ADR