Miercuri, 16 decembrie, începând cu ora 10:30, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia va organiza online, prin intermediul platformei Zoom, un seminar de informare privind oportunitățile de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 pentru parteneriatele dintre IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic. Fondurile nerambursabile sunt disponibile prin apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Operațiunea C – „Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării”, în cadrul POR 2014 – 2020.

Pentru aplelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ în perioada 15 decembrie 2020, ora 12:00 – 15 februarie 2021, ora 12:00. Alocarea financiară a acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia este de 5.293.677 de euro, iar valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii noiembrie 2020 – 1 euro = 4,8751 de lei. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, conform prevederilor din ghid.

Având în vedere numărul limitat de participanți ce pot lua parte la seminar prin aplicația Zoom, precum și prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), cei interesați vor trebui să completeze un formular online de înscriere.

Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.regio.adrmuntenia.ro.