În data de 15 septembrie 2020, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.

Aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) şi de către persoanele juridice care gestionează deşeuri de ambalaje ale căror costuri nete şi/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanţate de către OIREP.

SIATD permite monitorizarea în timp real, la nivel de document financiar contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje pentru care organizațiile de transfer de responsabilitate (OTR) finanțează costurile de colectare.

„Ne propunem ca această aplicație informatică să fie un instrument economicofinanciar destinat asigurării controlului asupra tuturor operatorilor economici implicaţi în gestionarea deșeurilor de ambalaje, în vederea monitorizării și verificării trasabilității acestora în cadrul sistemului care implementează răspunderea extinsă a producătorului, asigurându-se astfel controlul asupra cantităţilor de deşeuri tranzacţionate. Prin acest sistem informatic se realizează astfel armonizarea legislaţiei naţionale aplicabile în domeniul gestionării deşeurilor de ambalaje cu prevederile directivelor europene, dar și atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare, pe care România și le-a asumat în calitate de stat membru al Uniunii Europene”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan Cătălin Vatamanu.

Aplicația, precum și toate informațiile necesare se regăsesc pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea „Servicii Online”.