În conformitate cu atribuțiile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) monitorizează gradul de îndeplinire a obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, de unităţile administrativ – teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor.

În prezent, AFM se află într-un amplu proces de verificare a gradului de conformare a contribuabililor. În cadrul acestei acțiuni sunt vizate, cu preponderență, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au declarat contribuția prevăzută la art. 9, alin. 1, lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la acest moment, AFM a efectuat verificări la circa 700 de primării de municipii, orașe și comune. După începerea controalelor, inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu au constatat un grad ridicat de conformare al contribuabililor, iar în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care nu și-au îndeplinit obligațiile conform legislației de mediu au fost declanșate procedurile de inspecție fiscală.

În cursul anului 2020, AFM va continua acțiunile de control fiscal la toate unităţile administrativ – teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale

ale municipiilor pe de întreg teritoriul României, atât în cazul contribuabililor care au depus declarații privind obligațiile fiscale la Fondul pentru mediu, cât și în cazul celor care figurează în evidențele AFM cu declarații parțiale ori incomplete.