Începând cu data de 24 iulie 2020, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va simplifica procedura de înscriere în cadrul programelor „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”.

Dosarele de acceptare depuse de către persoanele juridice și dosarele de validare ale producătorilor/dealerilor auto se vor transmite la AFM doar prin intermediul poștei electronice.

În ceea ce privește dosarele respinse cu posibilitatea de remediere, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Administraţia Fondului pentru Mediu tot prin intermediul poștei electronice, în termenul prevăzut de ghid.

Măsura se va aplica și pentru contestaţii, acestea urmând a fi formulate în scris și transmise scanat.

Pentru producători, cererea de decontare se va semna prin utilizarea semnăturii electronice calificate și se va transmite prin intermediul poștei electronice la AFM, respectând condițiile din ghid.

„Având în vedere perioada pe care o traversăm, ne-am dorit simplificarea procesului de validare a producătorilor și de înscriere a persoanelor juridice pentru programele ‘Rabla Clasic’ și ‘Rabla Plus’. Fac precizarea că dosarele vor fi trimise exclusiv prin intermediul poștei electronice, numai începând cu data de 24 iulie 2020”, a declarat preşedintele AFM, Andreea Kohalmi – Szabo.

Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor, adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni, vor fi publicate pe site-ul www.afm.ro.