În fiecare an, la 30 ianuarie, Biserica „Sfântul Ierarh Nifon” face pomenire Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, care ocupă un loc de preţuire deosebită în evlavia creştinilor drept-măritori. Astfel, ieri, 30 ianuarie, la Parohia „Sfântul Ierarh Nifon” din Călăraşi, enoriaşii au fost invitaţi la o agapă frăţească, după slujba săvârşită de preoţii Paul Marian Anastase şi Bogdan Malciu. Agapa a avut loc în Centrul Socio-Cultural „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din curtea bisericii, un așezământ social, unde sunt organizate activități sociale și catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din cadrul acestei parohii.